Skip to navigation

Veselé Vianoce a štastný nový rok!

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2009...; v FK Čadca sa dá len ťažko hovoriť o Vianociach ako o sviatkoch pokoja a radosti (viac)....

Ďakujeme Vám všetkým za prejavenú dôveru, priazeň a podporu v roku 2008 a v tom novom želáme zdravie, šťastie a veľa úspechov.

V čase sviatkov nám však nedá nespomenúť, že na prelome rokov a naisto aj v úvode toho nasledujúceho sa celý klub bude nachádzať v situácii, ktorú zažíval naposledy pred piatimi rokmi. Množstvo záväzkov voči mnohým bráni hovoriť o akomkoľvek optimizme. Počas týchto dní padla dôvera hráčov, trénerov a ostatných, ktorí boli zainteresovaní na činnosti klubu, na bod mrazu. Samozrejme, všetko je vo vianočnom období oveľa citlivejšie a aj prevdivejšie. Klub v krátkom čase vykoná, na Valnom zhromaždení už dal deklaratívny súhlas, všetky kroky, aby sa mohla uskutočniť transformácia pod ZZO Čadca, tá je však zrejme otázkou dlhšieho času. Základnou otázkou je, kto klubu pomôže, kto má tie možnosti a či sa tak vôbec stane, keď k riešeniu ťaživej situácie takmer nikoho neprimeli ani Vianoce, ani koniec roka.

Napriek všetkému: Štastné a veselé!

Eduard Gábriš