Skip to navigation

Oznam

Mimoriadne Valné zhromaždenie FK Čadca

Futbalový klub Čadca v znení svojich Stanov zvoláva Mimoriadne valné zhromaždenie klubu, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2008 o 18.00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci. Účasť všetkých riadnych členov je žiaduca. Rovnako na toto stretnutie, ktorého hlavným bodom bude transformácia FK Čadca, pozývame všetkých priaznivcov čadčianskeho futbalu.